3000 Dolan Way, Fort Smith, Arkansas 72916 - skytour